ALLÂH HERŞEYİ BİLENDİR

Gençlerin birçoğunun İslâm akîdesinden uzak yetiştiği; bazı ebeveynlerin, çocukları farz olan ilimden mahrum bıraktıkları, hatta kendilerinin mahrum kaldığı bu zamanda, bozuk inanç savunucuları bu durumu daha da kötü derecelere taşımak adına yoğun bir çaba göstermektedirler. İşte bu acı durumdan faydalanarak Müslümanların arasına sokulmaya çalışılan bozuk inançlardan birisi de, hâşâ Allâh’ın geleceği, ya da bazı şeyleri bilemeyeceği iddiâsıdır.

Allâh-u Teâlâ en-Neml Sûresi’nin 65. Âyet-i Kerîmesi’nde şöyle buyuruyor:

۞‭ ‬قُلْ‭ ‬لَا‭ ‬يَعْلَمُ‭ ‬مَنْ‭ ‬فِي‭ ‬السَّمٰوَاتِ‭ ‬وَالْاَرْضِ‭ ‬الْغَيْبَ‭ ‬اِلَّا‭ ‬اللهُ‭ ‬۞‭ ‬

Manası: ”De ki: Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, gaybı ancak Allâh bilir.”

El-Enfâl Sûresi’nin 66. Âyet-i Kerîmesi’nde Allâh-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

۞‭ ‬اَلْئٰنَ‭ ‬خَفَّفَ‭ ‬اللهُ‭ ‬عَنْكُمْ‭ ‬وَعَلِمَ‭ ‬اَنَّ‭ ‬ف۪يكُمْ‭ ‬ضَعْفًا‭ ‬فَاِنْ‭ ‬يَكُنْ‭ ‬مِنْكُمْ‭ ‬مِائَةٌ‭ ‬صَابِرَةٌ‭ ‬يَغْلِبُوا‭ ‬مِائَتَيْنِ‭ ‬وَاِنْ‭ ‬يَكُنْ‭ ‬مِنْكُمْ‭ ‬اَلْفٌ‭ ‬يَغْلِبُوا‭ ‬اَلْفَيْنِ‭ ‬بِاِذْنِ‭ ‬اللهِ‭ ‬وَاللهُ‭ ‬مَعَ‭ ‬الصَّابِر۪ينَ‭ ‬۞

Manası: ”Şimdi ise Allâh yükünüzü hafifletti ve
 sizde muhakkak bir zaaf olduğunu ezelde biliyordu.  Eğer içinizde sabırlı yüz kişi olursa, iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) bin kişi olursa, Allâh’ın izniyle iki bin kişiye galip gelirler. Allâh sabredenlerle beraberdir (onlara yardım eder).”

Bu Âyet-i Kerîme’nin tefsîri şu şekildedir: Daha önceleri savaşta  her bir Müslüman’ın, on kâfire karşı savaşmasının farz olduğuna dair Âyet inmişti. Ancak daha sonra bu Âyet-i Kerîme neshedildi (hükmü değiştirildi) ve yukarıda zikredilen Âyet-i Kerîme indi ve bir Müslüman’a iki kâfire karşı savaşması farz kılındı. Allâh ezelde, bir Müslüman’ın gücünün  ancak iki kâfire karşı savaşmaya yeteceğini biliyordu. Onların daha fazla sayıda kâfire karşı savaşmaları hususunda zaafları vardı. Allâh bunu ezelde biliyordu ve bu hükmün Müslümanlar için hafiflemesini dilediği için o an Müslümanlar’a hafifletmiştir. Âyet’teki ”şimdi” ifadesi Allâh’ın o an bilmediği anlamında değil, o an mü’minlerin yükünü hafiflettiği anlamındadır.

Alimler buyurdular ki:

Aklî deliller de buna işarettir. Eğer Allâh ilim sıfatıyla mevsuf olmasaydı (hâşâ) cahil olurdu. Cahillik ise Allâh için imkânsızdır. Naklî delil olarak da birçok Âyet-i Kerîme bulunmaktadır. 

Allâh-u Teâlâ 20’den fazla Âyet-i Kerîme’de her şeyi bildiğini açıkça bildirmiştir:

۞‭ ‬وَهُوَ‭ ‬بِكُلِّ‭ ‬شَىْءٍ‭ ‬عَل۪يمٌ‭ ‬۞

(El-Hadîd 3)

۞‭ ‬اَنَّ‭ ‬اللهَ‭ ‬بِكُلِّ‭ ‬شَىْءٍ‭ ‬عَل۪يمٌ‭ ‬۞

(El-Bakarah 231)

۞‭ ‬وَاللهُ‭ ‬بِكُلِّ‭ ‬شَىْءٍ‭ ‬عَل۪يمٌ‭ ‬۞

(En-Nisâ’ 176)

۞‭ ‬اِنَّ‭ ‬اللهَ‭ ‬كَانَ‭ ‬بِكُلِّ‭ ‬شَىْءٍ‭ ‬عَل۪يمًا‭ ‬۞

(En-Nisâ’ 32)

Bu Âyet-i Kerîmeler’in tamâmı ”Allâh her şeyi bilendir” anlamındadır. 

İmam Ebû Mansûr El-Mâturîdî ”Te’vîlâtu Ehl-i’s Sünneh” tefsîrinde buyurdu ki:

Allâh-u Teâlâ Muhammed Sûresi’nin 31. Âyet-i Kerîmesi’nde buyurdu ki:

۞‭ ‬وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ‭ ‬حَتّٰى‭ ‬نَعْلَمَ‭ ‬الْمُجَاهِد۪ينَ‭ ‬مِنْكُمْ‭ ‬وَالصَّابِر۪ينَ‭ ‬۞

Manası: ”Ant olsun ki, biz içinizden cihat edenlerle sabredenlerin ortaya çıkması ve yaptıklarınızla ilgili haberlerin kendi aranızda izhâr olunması için size belalar indireceğiz.”

Allâh, kullarına kimin sabırlı olup kimin sabırlı olmadığını bizzat kendileri görsün ve şahit olsunlar diye musibetler verir.

Allâh-u Teâlâ ezeli ilmiyle her şeyi bilendir. 

O, kimin sabırlı olup kimin sabırlı olmadığını da bilendir.

Aynı şekilde bir kimse derse ki: ”Allâh bir şey hâsıl olmadan (henüz gerçekleşmeden) onu bilemez, ancak hasıl olduktan sonra onu bilir” bu kişi mü’min’lerden değildir. Çünkü Allâh’a cahilliği nispet etmiş olur.

İmam Ebû Cafer et-Tahâvî (Ahmed İbn Selâme) ”Tahaviyye Akîdesi”nde buyurdu ki:

”Allâh-u Teâlâ Cennet’e girecek kimseleri ve onların sayısını bilir. Cehennem’e girecek kimseleri ve onların sayılarını da bilir. Bunların sayıları ne azalır ne de çoğalır. Allâh-u Teâlâ ezeli ilmiyle bütün kullarının dünyadaki fiillerinden ve yapacaklarından haberdardır. Ve her biri kendilerine takdir edilen şeye müyesser kılınır.”

İmam Abdullâh el-Herarî Hocaefendi ”İzhar el-Akîde’s Sünniyyeh Bi Şerhi Akîdeti’t Tahâviyyeh” adlı kitabında buyuruyor ki:

”Allâh’ın, mahlûkatlarını yaratmadan önce onların yapacaklarını bilmemesi imkânsızdır.”

Allâh’ın herhangi bir şeyi bilmediğini söylemek,
Allâh’a bilgisizliği yani cahilliği nispet etmektir. Ezeli olan hakkında cahil demek muhaldir (imkânsızdır). Çünkü Allâh-u Teâlâ ezeli ve ebedi olan ilimle mevsuftur. Dolayısıyla Allâh’ın ezeli ilmiyle mahlûkâtlarında neyin hâsıl olacağını bildiği sâbittir. 

İmam Buhârî, el-Beyhakî ve İbnu’l Cârûd’un rivayet ettiği Hadîs-i Şerîf’te; Allâh’ın Kalem’e, Levh-i Mahfûz’a her şeyi (Kıyâmet’e kadar neler olacağını yazsın diye) yazmasını emrettiği geçmektedir. Bu da
Allâh’ın her şeyi bildiğine ve O’na cahilliğin nispet edilemeyeceğine delildir.

Her kim: ”Allâh geleceği bilemez” veya ”Allâh her şeyi bilemez” derse, bu kişi Allâh’ı yaratılmışlara benzetmiş olur. Nasıl ki onlar geleceği bilemezlerse, Allâh da geleceği bilemez demiş olur. Bunu söyleyen kimse Allâh’ı tanımamıştır.