ORUCU BOZAN, ANCAK KEFFÂRET GEREKTİRMEYEN HÂLLER

Öpmekten veya dokunmaktan dolayı meni gelmesi

Burna bir şey damlatmak

Fitil kullanmak (ön veya arka avretten)

Kulağa bir şey damlatıldığında karna ya da beyne gitmesi

Abdest için ağza alınan suyun boğazdan içeriye kaçması