ORUÇLUYA MEKRÛH OLAN ŞEYLERDEN BAZILARI

Yutmaksızın yemeğin tuzuna bakmak

Ağız suyunu biriktirdikten sonra yutmak

Bünyesi zayıf olan insanın oruçluyken hacâmat yaptırması